Shantykoor Zilt

website: http://www.shantykoorzilt.nl/

Aantal koorleden: 20

Samenstelling: Heren

Genre: Shanty

Zilt, het Zaankanter mannenkoor zingt shanty’s en seasongs, liederen van de zee. De shanty’s zijn vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw, de tijd van de Groote Zeilvaert, ontstaan als werkliederen. Deze werkliederen ondersteunden aan boord het ophalen van het anker en het hijsen van de zeilen, maar ook het laden en lossen. Zwaar werk! Met eelt op de handen! Dikwijls schalde de stem van een solist, de shantyman, over de manschappen en namen de laatsten het refrein voor hun rekening. Vele coupletten lang vaak!

Maar aan boord werd natuurlijk ook gezongen over afscheid nemen, verdriet en verlangen, en over schatjes in andere stadjes. Doorgaans matiger van toon. In Zilts repertoire zijn deze wilde en milde stemmingen hoorbaar aanwezig. De mannen – thans onder leiding van Ineke Mulder – hebben een uitgebreid repertoire opgebouwd en maken het zichzelf niet gemakkelijk: Zilt zingt meerstemmig en altijd a capella.

 

Songs: bij het opmaken van het programmaboekje was dit nog niet bekend

 

www.shantykoorzilt.nl/

Om te delen: