Pop- en Jazzkoor Go4singingwebsite: 
Pop- en Jazzkoor Go4singing

Aantal koorleden: 35

Samenstelling: Dames

Genre: Pop en Jazz

Dirigente: Lucas de Bruin

Pop- en Jazzkoor Go4singing uit Krommenie is met haar nieuwe dirigent Lucas de Bruin goed bezig. Lucas de Bruin is ook de pianist van het koor. Deze dubbele taak gaat hem goed af. Het koor is een onderdeel van Muziekvereniging Onderling Genoegen samen met het groot orkest hebben we op 22 december jl. een concert gegeven in de Petruskerk in Krommenie. Het was een zeer geslaagd concert!

We zingen graag pop- en jazznummers. “Gezellig samen zingen”vinden we allemaal erg belangrijk, maar ook het niveau telt voor ons zeker mee!

Iedere woensdagavond repeteren we (40 dames) in ons eigen clubgebouw van OG en na afloop drinken we nog gezellig een drankje.

We bezoeken graag korendagen. Zo nemen we een aantal jaren deel aan de korendag in de Jisperkerk en dit jaar nemen we voor de 3de keer deel aan korenlint in Haarlem. Op 21 april a.s. nemen we voor de 2de keer deel aan het Saens Korenfestival. Vorig hebben we met veel plezier deel genomen. Het Saens Korenfestival heeft altijd een leuk thema, de deelnemende koren uit de omgeving zijn van een goede kwaliteit en – last but not least-  een goed geoliede organisatie. Tot in de puntjes verzorgd. Chapeau!!!

Ons repertoire is: Mama Mia(themanummer), Can you feel the love (themanummer), Het Dorp, The Old Piano Roll Blues, Opzij, That man en Can’t buy me love

Om te delen: